sql between
Button

Regulamin PL

Produkty
Wszystkie produkty znajdujące się w sklepie internetowym, wyświetlają się w postaci zdjęć z podpisami na jednej witrynie po wybraniu zakładki „sklep” na stronie głównej www.aplusmstudio.pl. Pod każdym zdjęciem podana jest cena danego produktu (będąca ceną brutto) oraz znak koszyka, którego naciśnięcie powoduje dodanie danego produktu do koszyka.
W celu otwarcia strony danego produktu, należy kliknąć na jego zdjęcie. Na stronie poszczególnego produktu znajdują się dane go dotyczące, tj. nazwa, cena, wymiary, materiał, z którego został wykonany; opis produktu, jego zdjęcia oraz symbol koszyka z podpisem „dodaj do koszyka”, którego kliknięcie powoduje przeniesienie produktu do koszyka.


Koszyk
Lista produktów zamówionych przez Klienta stanowi tak zwany koszyk. Na jego stronie widoczne są wszystkie produkty dodane do niego przez Klienta. W tym miejscu Klient ma też możliwość zwiększenia liczby sztuk wybranego przez siebie produktu poprzez wpisanie odpowiedniej cyfry/liczby w okienku należącym do wiersza, w którym pojawił się produkt, a następnie poprzez kliknięcie przycisku „zmień”. W tym momencie zostaje przeliczona sumaryczna wartość zamówienia pojawiająca się po prawej stronie u dołu strony koszyka.
Po lewej stronie na witrynie koszyka widoczne są dwa przyciski: „zamów produkty”, którego naciśnięcie powoduje złożenie zamówienia w kształcie wyszczególnionym w koszyku oraz „kontynuuj zakupy”, którego naciśnięcie przenosi Klienta z powrotem na stronę główną sklepu i pozwala dodawać do koszyka kolejne produkty przy zachowaniu jego dotychczasowej zawartości.
Istnieje także możliwość usunięcia produktu z koszyka poprzez naciśnięcie przycisku „usuń” znajdującego się w wierszu, w którym pojawił się dany produkt.


Formularz zamówienia
Naciśnięcie na stronie koszyka przycisku „zamów produkty” spowoduje przeniesienie na stronę formularza zamówienia.
Aby poprawnie i skutecznie złożyć zamówienie Klient musi wypełnić formularz poprawnymi danymi osobowymi, wybrać sposób zapłaty i dostawy oraz zakończyć wpisywanie tych danych naciskając przycisk „dalej” znajdujący się na dole strony. Powyżej tego przycisku znajduje się jeszcze ostateczne podsumowanie zamówienia z wyszczególnieniem ilości zamówionych produktów i ich ceny oraz pole tekstowe podpisane „komentarz”, w które Klient może wpisać swoje uwagi do zamówienia.
Naciśnięcie przycisku „dalej” przekierowuje na stronę, na której znajduje się treść regulaminu sklepu i odnośnik do strony, na której znajduje się treść polityki prywatności. Klient przed ostatecznym złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z tymi dokumentami, aby móc zaznaczyć pole „przeczytałem powyższe warunki i akceptuję je” albo pole „nie akceptuję powyższych warunków”.
Wybranie drugiej możliwości oznacza, że Klient nie godzi się na zawarcie z producentem umowy sprzedaży o określonej treści i sprzedaż nie może dojść do skutku i dlatego w takim przypadku nieaktywny będzie przycisk u dołu strony „złóż zamówienie”
Akceptacja warunków i naciśnięcie przycisku „złóż zamówienie” przekieruje Klienta do strony z potwierdzeniem wysłania zamówienia do producenta. Nadto w ciągu 10 minut Klient otrzyma od producenta mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia i jego szczegółami oraz danymi do przelewu. W wiadomości znajdzie się też numer zamówienia, na który Klient będzie mógł się powoływać podczas kontaktów z producentem.


Płatność i dostawa
Płatności za zamówione produkty można dokonać za pośrednictwem przelewu na konto bankowe producenta, którego numer oraz pozostałe dane potrzebne do wykonania przelewu są przesyłane Klientowi w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty, które musi nastąpić w ciągu siedmiu dni od złożenia zamówienia; po upływie tego terminu zamówienie jest odrzucane.
Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jej koszt jest podany na dole strony formularza zmówienia. Czas dostarczenia przesyłki wynosi 3-4 dni robocze.


Realizacja zamówienia
Większość produktów umieszczonych na stronie można od razu dodać do koszyka, wówczas przycisk koszyka widnieje pod zdjęciem produktu na stronie głównej oraz na stronie produktu.
W sklepie znajdują się też produkty, które są wykonywane na zamówienie i w takiej sytuacji na stronie głównej pod zdjęciem produktu nie ma przycisku koszyka, a na stronie produktu pojawia się przycisk „na zamówienie”, który przekierowuje na stronę z formularzem kontaktowym. W formularzu należy wpisać wiadomość do producenta na temat produktu, który chce się zamówić. W wyniku otrzymania takiej wiadomości, producent będzie kontaktował się z Klientem, dlatego wymagane jest wpisanie we właściwym miejscu formularza swojego adresu mailowego.
Ponieważ sklep internetowy nie jest wyposażony w automatyczną kontrolę stanów magazynowych, producent zastrzega sobie prawo do poinformowania Klienta, w tym już po przesłaniu zamówienia do realizacji, że dany produkt jest w określonym momencie niedostępny. Klient zostanie powiadomiony o zaistnieniu takiej sytuacji oraz o czasie oczekiwania na wyprodukowanie nowej partii brakującego produktu bezzwłocznie drogą telefoniczną lub elektroniczną, co umożliwi mu ewentualne wycofanie się z zamówienia, z pełnym zwrotem należności.
Zamówienia realizowane są w całości, z zastrzeżeniem sytuacji gdy istnieją problemy z realizacją zamówienia. Wówczas producent bezwzględnie kontaktuje się z klientem drogą telefoniczną lub elektroniczną
Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, ze zwrotem ewentualnych przedpłaconych należności, bez podania przyczyny.


Dane osobowe
Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych przez Klienta. Dane osobowe podaje się na stronie formularza zamówienia.
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez producenta dla potrzeb:
- przygotowania i realizacji zamówienia,
- wystawienia paragonu lub faktury,
- wglądu w historię zamówień,
- tworzenia zestawień marketingowych dla własnych potrzeb,
- kontaktu z Klientem w sprawach dotyczących realizacji zamówienia,
- wysyłania informacji technicznych do Klientów.
Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak z zastrzeżeniem, że ich nieudostępnienie spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.
Na stronie formularza zamówienia istnieje możliwość wybrania (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola), czy Klient działa jako osoba fizyczna, czy jako firma oraz czy chce otrzymać do zamówienia paragon, czy fakturę. Zaznaczenie pola „faktura” spowoduje odblokowanie pól, do których należy wpisać nazwę firmy oraz jej NIP.
Klient zobowiązany jest wypełnić formularz danych osobowych poprawnie i zgodnie ze stanem faktycznym. Producent nie odpowiada za problemy z realizacją zamówienia spowodowane nieprawidłowym podaniem danych.
Do realizacji zamówienia niezbędne jest wypełnienie pól: Imię i nazwisko/Nazwa firmy, Email, Telefon, Ulica, Nr domu/mieszkania, Miasto, Kod pocztowy. Do wystawienia faktury VAT niezbędne jest natomiast ponadto wypełnienie pola NIP. Odznaczenie pola „adres dostawy taki sam” spowoduje otwarcie formularza, do którego należy wpisać adres dostawy, jeśli ma być inny niż adres wyszczególniony na paragonie czy fakturze.
Numer telefonu jest wykorzystywany wyłącznie w celach porozumienia z Klientem w razie problemów z realizacją zamówienia lub wyjaśnienia innych wątpliwości.
Producent nie udostępnia danych osobowych swoich Klientów osobom trzecim.


Zwroty i wymiany
Produkty zakupione detalicznie można bez podania przyczyny do 14 dni kalendarzowych zwrócić lub wymienić, pod warunkiem, że produkty zwracane lub wymieniane zostaną stosownie zapakowane i dostarczone na koszt własny Klienta na adres producenta, oraz że nie będą one nosić żadnych śladów użytkowania.
Producent dokona zwrotu lub wyrównania należności niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki spełniającej powyższe warunki. Przesyłki niekompletne lub wysłane do producenta za pobraniem nie będą przyjmowane lub będą zwracane do nadawcy na jego koszt.
W przypadku wymiany należy w polu „komentarz” przy wysyłaniu zamówienia do realizacji zaznaczyć, że jest to wymiana i podać numer zamówienia, z którego pochodziły zwracane produkty. Umożliwi to właścicielowi sklepu odpowiednie obustronne rozliczenie i ewentualny zwrot należności.
W razie gdy wymiana produktu wiąże się z dopłatą, należy uregulować różnicę na zasadach takich, jak przy zwykłym zamówieniu.


Inne
Skorzystanie z rękojmi wymaga zgłoszenia jej w formie pisemnej. Można ją składać osobiście lub przesyłką kurierską/pocztową. Razem ze zgłoszeniem należy dostarczyć jednocześnie przedmiot reklamacji.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu.
Prawa i zgodność
Strona internetowa została przygotowana i sprawdzona pod kątem poprawności z najnowszymi standardami internetowymi (HTML 5.0 i CSS 3.0) wyznaczanymi przez stosowne organizacje. Do jej przeglądania wymagane są przeglądarki spełniające te standardy m.in. Internet Explorer 8.0, FireFox 21.0, Safari. Do poprawnego działania niezbędne jest włączenie obsługi aktywnych skryptów JavaScript. Strona wykorzystuje cookies do rozróżniania otwartych sesji użytkownika, ale ich włączenie nie jest niezbędne.
Właścicielem sklepu, wszystkich zawartych w nim informacji oraz fotografii i producentem produktów sprzedawanych za jego pośrednictwem jest A+M Studio z siedzibą w Krakowie przy ul. Spokojnej 14/2.